Työyhteisön valmennus

Haaveena hyvinvoiva työyhteisö?

Miten rakennetaan hyvinvoiva työyhteisö? Mitä kaikkea se oikeastaan tarkoittaa? Voisiko meidän työyhteisömme olla kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva työyhteisö? 

Työyhteisön valmennus

...

Hyvän ja hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen on prosessi, jossa jokaisella on oma aktiivinen roolinsa. Työyhteisön valmennuksella saadaan heräteltyä osallistujien sisäistä motivaatiota ja uteliaisuutta kohdata, oivaltaa ja oppia uutta. Valmennus toimii hyvin esimerkiksi erilaisiin muutostilanteisiin, vuorovaikutus- ja viestintätapojen uudelleen muodostamiseen ja tunnekuormituksen uudelleen suuntaamiseen, työn ja vastuualueiden hahmotteluun sekä yhteisen suunnan ja tavoitteiden selkiyttämiseen ja löytämiseen.

Tässä ratkaisukeskeisessä valmennuksessa pohditaan niitä lainalaisuuksia, joita juuri teidän työyhteisönne tilanne tarvitsee tullakseen hyvinvoivaksi työyhteisöksi. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kanssa voimme pureutua erityisesti hyvinvointialuemuutoksen tuomiin ajatuksiin ja erityisesti siihen, miten voidaan toimia ja voida hyvin tästä kaikesta huolimatta. Tämän vuoksi valmennuksen tavoitteet asetetaan yhdessä ja juuri teidän työyhteisönne tarpeita vastaavaksi.

Yleistä valmennuksesta

Valmennus rakennetaan aina kunkin työyhteisön tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi. Valmennuspäiville tai -päivälle luodaan selkeät tavoitteet ja toiminta, joka on vuorovaikutuksellista ja aktiivista. Valmennuksessa voidaan käsitellä tiettyä teemaa kuten muutoksen rakentaminen omassa yhteisössä. Joskus yleisen tavoitteen saavuttamista tukee useamman valmennuspäivän kokonaisuus, joissa käsitellään eri teemoja. Tälläinen voisi olla esimerkiksi vuorovaikutuksen ja yhteisön sisäisen viestinnän sekä avoimuuden parantaminen. 

Kysy lisää ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus.