Matka kohti hyvinvoivaa työyhteisöä alkaa tästä.

Tervetuloa.

Työn ei tarvitse olla pelkästään voimavaroja kuluttava paikka, jossa ollessaan laskee tunteja vapaaseen ja päiviä lomaan. Se voi olla paikka, jonne haluaa mennä mielellään toteuttamaan itseään.

Yhteiskuntaamme nopeasti rajoittavat, vaikeasti ennakoitavat muutokset sekä kaikkia rakenteita rasittava sote-uudistus synnyttävät monissa meistä epävarmuutta ja vaikeitakin tuntemuksia. 

Miten säilyttää voimavarat silloin, kun maailma myllertää ja elämä tuntuu olevan kaaoksessa? 

Työnohjauksessa pääset pohtimaan mm. näitä kysymyksiä yhdessä kanssani. Ota yhteyttä ja katsotaan tarkemmin, mistä lähdetään liikkeelle.

”Kyllähän minä, mutta kun ne muut…” 

Miksi usein tuntuu siltä, että kaikki eivät ymmärrä yhteistä parasta ja uusien muutosten jalkauttaminen on hidasta ja takkuista? 

Sisäistä motivaatiota tarvitaan, jotta henkilö on todella valmis puhaltamaan yhteiseen hiileen ja muutoksen eteen. Miten tätä voidaan työyhteisössä tukea?

Työyhteisön ja johdon valmennuksissa on hyvä tilaisuus pohtia tälläisiä kysymyksiä ulkopuolisen ohjaajan kanssa. Lue lisää valmennuksista ja katsotaan, mikä teille sopii parhaiten.

Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä

Kun työ on haastavaa ja sisältää paljon henkisesti kuormittavia tekijöitä, nousee työilmapiiri, hyvä valmentava johtaminen sekä koko työyhteisön hyvinvointi erityisen tärkeään asemaan. Yksilötasolla se kasvattaa oman työn merkitystä ja mielekkyyttä, lisää reilusti työmotivaatiota ja sen lisäksi se myös tutkistusti lisää työn laatua ja tulosta.* Henkinen kuormittuminen vähenee ja jaksaminen voi lisääntyä merkittävästi.

Yksilön hyvinvoinnin myötä koko työyhteisö alkaa voida hyvin, kun yksilöt alkavat arvostaa yhteisöään, pitää huolta toisistaan ja puhaltaa yhteen hiileen. Se jälleen lisää työn laatua ja koko yrityksen tulosta.

Hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen onkin sitten se kysymys, joka monia askarruttaa. Se ei ole salatiedettä, mutta vaatii hyvää johtamista sekä työyhteisön yksilöiltä yhteisiä ponnisteluja yhteisten tavoitteiden eteen. Tämä kaikki on jokaisen mahdollista saavuttaa ja minä voin teitä auttaa siinä matkalla. 

Jokainen työyhteisö voi olla hyvinvoiva työyhteisö.

– Keijo Viertoma, maaliskuussa 2022

Palvelut

työyhteisönne tueksi

Työnohjaus

Jokaisella tulee olla tunne siitä että voi ja pystyy täysivaltaisesti vaikuttamaan omaan työhönsä sekä työympäristöönsä.

Työnohjaus antaa hyvän mahdollisuuden tutkia ja tarkastella työhön liittyviä haasteita, omaa suhdetta ja asenteita ympäröivään maailmaan, sekä vaikeita ja vaiettujakin kysymyksiä. Sen myötä niin yksilö kuin ryhmäkin voi kohdata turvallisesti ja ohjatusti vuorovaikutuksensa erilaisia piirteitä. 

Johdon valmennus

Työhyvinvointi ei ole vain yksilön asia. Se on koko työyhteisön ja etenkin johtamisen asia. Miten johtaa työyhteisö kohti hyvinvointia? Miten herättää sisäinen motivaatio?

Miten rakentaa onnistumisen tila?

Työyhteisön
valmennus

Hyvinvoiva työyhteisö rakennetaan yhdessä. Se vaatii arvostavaa johtamista ja jokaisen yksilön osallisuutta yhteisen tavoitteen eteen.

Jokainen työyhteisö voi olla hyvinvoiva työyhteisö.

Työyhteisön ja asiakastyön sovittelu

Työyhteisön ja asiakastyön sovittelu on ratkaisukeskeinen, dialoginen prosessi jonka tavoitteena on ratkaista joko työyhteisön sisällä tai asiakastyössä esiin nousseita konflikteja ja riitatilanteita. Sovittelijana toimin puolueettomasti niin, että prosessissa jokainen tulee kuulluksi ja tilanteeseen saadaan ratkaisu. 

Puhujaksi tilaisuuteenne?

Tulen mielelläni puhumaan tilaisuuteenne, koulutus- tai työhyvinvointipäiväänne hyvinvoivan työyhteisön periaatteista ja rakentamisesta. Valmiita teemoja voivat olla esimerkiksi: Voiko työpäivästä voimaantua? tai Miten rakennetaan onnistumisen tila?

Tervehdys,

olen Keijo, Toiskan vanhaisäntä. Kolmisenkymmentä vuotta sitten perustimme vaimoni Tiinan kanssa perhekodin ja siitä alkoi syventymiseni haastavan vuorovaikutustyön ja moniammatillisen työyhteisön johtamisen tuomiin kysymyksiin. 

Työmme lastensuojelun, sekä sosiaali- ja terveyshuollon laaja-alaisessa kuntouttavassa palvelutuotannossa ei olisi mahdollista ilman meidän huippua työtiimiä, josta olen erittäin ylpeä. Siksi koen äärimmäisen tärkeäksi, että me pidämme myös osaltamme huolta siitä, että tiimi voi hyvin, jaksaa aina vain uudelleen ja uudelleen innostua työstään ja tekee sitä rakkaudella sekä suurella laadulla.

Arvostava kohtaaminen, avoin ja utelias mieli sekä systeeminen ajattelu yhdessä loistavan työporukan ja turvallisen ympäristön kanssa mahdollistavat tilan, jossa jokainen saa ja pystyy toimia motivoituneesti sekä laadukkaasti jokaisena päivänä.

Ota yhteyttä ja aloitetaan yhdessä rakentamaan hyvinvoivaa tilaa ja sitä kautta hyvinvoivaa työyhteisöä juuri teille.

Asiakkaiden ajatuksia

"Työyhteisössämme oli jo pidempään ollut parin työntekijän välillä jatkuvaa pientä kinaa. Se alkoi pikkuhiljaa häiritä myös koko työyhteisön toimintaa. Istuimme Keijon kanssa alas ja hän auttoi meitä ensin tulemaan tutuiksi omien toimintatapojemme kanssa... ... jaada jaada"

-Jaana Mallikas, Sotepalvelu Mallikas Oy

Blogi

uusia ajatuksia

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?
Ei riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet ja toimiva työterveys, vaan myös ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla.

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan
Työpaikan tulisi olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa laadukkaan tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään.

No results found.

Palvelut

työyhteisönne tueksi

Blogi

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?
Ei riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet ja toimiva työterveys, vaan myös ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla.

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan
Työpaikan tulisi olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa laadukkaan tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään.

No results found.

No results found.

Blogi

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?
Ei riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet ja toimiva työterveys, vaan myös ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla.

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan
Työpaikan tulisi olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa laadukkaan tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään.

No results found.

No results found.