Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan

Työpaikan tulisi olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa laadukkaan tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään.

Kerro tästä muillekin

Työpaikan tulisi olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa laadukkaan tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään.

Sana ”tila” merkitsee minulle paljon. Siksi puhunkin siitä usein. Käsitteenä se merkitsee paljon enemmän kuin vain fyysistä käsin kosketeltavaa ja silmin nähtävää tilaa. Se on enemmän kuin ympärillämme olevat seinät, ikkunat ja ovet. Sen merkitys on paljon laajempi kuin meitä ympäröivät rakennukset tai niissä työskentelevät ihmiset.  Tila muodostaa kaiken tämän ja vielä paljon enemmän.

Tila yhdistää meidän ympärillämme olevat fyysiset asiat, mutta sitäkin enemmän tila on ihmisten henkisten ja psyykkisten ominaisuuksien luoma kokonaisuus. Tila on jokaiselle henkilökohtainen, mutta usein jaettu ja yhteinen. Tila elää myös jokaisen ajatuksissa, tulevaisuuden toiveissa ja unelmissa. Tila lähtee ihmisestä itsestään, ja se tulee todeksi yhdessä saman tilan jakavien kanssa. Se on dynaaminen, jatkuvasti elävä, muuttuva ja kehittyvä, ja lisäksi mahdoton tarkkarajaisesti määritellä.

Lyhyesti voisi sanoa, että tila on se fyysisen, psyykkisen ja henkisen tilan kokonaisuus, jonka me omalla läsnäolollamme muiden kanssa luomme.

Tämä tila-ajattelu on myös meillä täällä Toiskassa vallitsevan hyvinvoivan työyhteisön taustalla.

Tila, jota me itse rakennamme

Täällä meillä Voimavaratila Toiskassa on rakennettu viimeisen 30 vuoden ajan hyvinvoivaa dynaamista tilaa, jossa kaikilla sen jäsenillä on hyvä olla, elää ja työskennellä. Toiskan rakennuksissa yhdistyy monen ihmisen koti, usean eri ammattilaisen työpaikka ja lukuisten asiakkaiden kuntoutumisen ja virkistäytymisen paikka.

Työyhteisömme kyky tehdä tulosta on syntynyt pitkän käytännön kokemuksen myötä: ainutlaatuisesta tavasta työskennellä ja tuottaa moniammatillisia palveluja. Toiskan oma tapa tehdä ja toimia tiiminä saumattomalla yhteistyöllä jokaista kunnioittaen, on vuosien aikana kantanut koko työyhteisön monien kokemusten – onnistumisten ja haasteidenkin läpi. Yhteisö on muodostunut tilaksi, jonne kaikkien sen jäsenten on hyvä tulla. Tämä ei tarkoita sitä, ettei haasteita olisi tai että aina olisi auvoista, mutta haasteiden edessä yhteisömme kantaa itseään, väki tukee toinen toistaan ja puhaltaa yhteen hiileen.

Jotta me tänä päivänä olemme työyhteisönä tässä, on se vaatinut meiltä jokaiselta yksilönä, koko työyhteisöltä yhdessä ja meiltä johdon väeltä aika paljon tietoista panostusta asioihin, joilla juuri tälle työyhteisölle on merkitystä. Kokeilun ja erehdyksen kautta, yhteisesti kehittämällä ja avoimesti asioista keskustelemalla.

Hyvinvoiva työyhteisö muodostuu yhdessä yhteisesti rakennetussa ja ylläpidetyssä, jatkuvasti muuttuvassa tilassa, joka osallistaa, luo sisäistä kuria, mahdollistaa oppimisen, kasvattaa toivoa ja uskoa, mahdollistaa kiintymyssuhteita, luo arvostavaa keskustelukulttuuria, vahvistaa osallisten ainutlaatuisuutta, ylläpitää jatkuvan kehityksen ilmapiiriä ja antaa tilaa epäonnistumiselle ja kokeilulle.

Miten rakennetaan hyvinvoiva tila

Jos koet, että työyhteisönne tarvitsee tukea hyvinvoivan tilan rakentamiseen, ja ideointiapua siihen, miten näitä asioita juuri siinä teidän yhteisössänne voitaisiin lähteä kehittämään, ota yhteyttä. Katsotaan yhdessä, millaisen prosessin voisimme yhdessä rakentaa.

Keijo

Kerro tästä muillekin

Palvelut

työyhteisönne tueksi

Blogi

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?
Ei riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet ja toimiva työterveys, vaan myös ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla.

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan
Työpaikan tulisi olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa laadukkaan tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään.

No results found.

No results found.

Blogi

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?
Ei riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet ja toimiva työterveys, vaan myös ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla.

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan
Työpaikan tulisi olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa laadukkaan tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään.

No results found.

No results found.