Johdon valmennus

Miten rakennetaan hyvinvoiva työyhteisö?

Miten rakentaa muutokseen valmis hyvinvoiva työyhteisö tilanteessa, jossa rakennusmateriaalit, resurssit ja rakentajien omatkin voimavarat tuntuvat olevan vähissä? Mistä muutosenergia ja uudenlaiset ratkaisut saadaan? Millaisia välineitä ja toimenpiteitä vaaditaan?

 

Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö, monia työpaikkoja rasittava työvoimapula ja uudenlaiset vaatimukset asettavat myös esihenkilön ja johdon aivan uudenlaisten tilanteiden eteen. Näissä tilanteissa kaivataan erilaisia ratkaisuja sekä ajattelun ja toiminnan malleja. Muutoksen tuomiin haasteisiin voi ja saa tarvita myös ulkopuolista apua.

Johdon valmennus

...

Hyvän ja hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen on prosessi, jossa jokaisella on oma aktiivinen roolinsa. Yrityksen johtohenkilöillä ja esimiehillä on tässä kuitenkin hyvin merkittävä ja usein myös haastava osansa. 

Hyvinvoivat ihmiset viihtyvät työssään, jaksavat paremmin ja tutkitusti tuottavat parempaa laatua tuloksekkaammin. Siksi työntekijöiden hyvinvointi on koko työyhteisön ja yrityksen asia.

Johdon valmennuksessa keskitytään konkreettisiin toiminta- ja ajattelumalleihin sekä menetelmiin, joilla johto- ja esihenkilöt voivat lähteä tukemaan ja rakentamaan työyhteisön hyvinvointia yhdessä työyhteisön kanssa.

 

Muutosvalmennus sote-alan esihenkilöille

Apua ja tukea muutoksen jalkauttamiseen

Psykososiaalinen kuormitus on tänä päivänä jatkuvasti kasvava ja henkilöstön jaksamista rasittava tekijä. Sote-alalla pitkään jatkunut kuormitus koronan vuoksi sekä tuleva hyvinvointialuemuutos vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin merkittävästi. Mistä löydetään energiaa, voimaa ja välineitä tulevan muutoksen johtamiseen ja jalkauttamiseen? Miten sitouttaa työyhteisö mukaan muutokseen?

Tämä etenkin sote-alan johto- ja esihenkilöille suunnattu valmennus antaa valmiuksia työyhteisön psykososiaaliseen tukemiseen sekä hyvinvoivan tilan rakentamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. 

 

Yleistä valmennuksesta

Valmennus rakennetaan aina kunkin työyhteisön tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi. Valmennuspäiville tai -päivälle luodaan selkeät tavoitteet ja toiminta, joka on vuorovaikutuksellista ja aktiivista. Valmennuksessa voidaan käsitellä tiettyä teemaa kuten muutoksen rakentaminen omassa yhteisössä. Joskus yleisen tavoitteen saavuttamista tukee useamman valmennuspäivän kokonaisuus, joissa käsitellään eri teemoja. Tälläinen voisi olla esimerkiksi vuorovaikutuksen ja yhteisön sisäisen viestinnän sekä avoimuuden parantaminen. 

Kysy lisää ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus.