Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?

Ei riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet ja toimiva työterveys, vaan myös ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla.

Kerro tästä muillekin

Työntekijöiden psykososiaalinen kuormitus on tänä päivänä yksi merkittävistä uupumuksen aiheuttajista.  Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn järjestelyihin, työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Nämä kaikki ovat ensisijassa koko työyhteisöä koskettavia asioita ja ongelmiksi ne muodostuvat silloin, jos työnjohdossa ei näihin osata, haluta tai voida kiinnittää riittävästi huomiota.

Sote-organisaatioiden työntekijöille suunnatut Mitä kuuluu? -kysely ja Henkilöstön hyvinvointitutkimus kertoivat alkuvuodesta 2022, että pitkään jatkunut koronatilanne ja hyvinvointialueisiin siirtyminen ovat lisänneet työstressiä ja pelkoa oman terveyden puolesta. Kuitenkin liiallisesta työmäärästä ja vähäisestä työn hallinnasta johtuva työstressi on kyseisten tutkimusten mukaan ollut sote-alalla nousussa jo vuodesta 2017 alkaen. Tätä samaa huolta kantautuu korvilleni myös kentältä: jaksaminen on monissa yhteisöissä koetuksella, kun kaikki ympärillä oleva on jatkuvasti myllerryksessä työn johtamisesta, rakenteista ja jopa sisällöistä lähtien. Ulkopuolelta tulevat vaatimukset ovat lisääntyneet ja epävarmuus tahtoo kaihertaa huolettomammankin mieltä. Kaikki tämä viestii entistäkin enemmän siitä, miten tärkeää työyhteisön hyvinvointiin, jaksamiseen ja hyvään valmentavaan johtamiseen on panostaa.

Hyvinvoiva työntekijä voi tuottaa hyvinvointia ympärilleen

On tutkimuksin todennettu asia, että tuottavuus kasvaa työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden myötä, kunhan myös muu ympäröivä tila on optimoitu tuloksen mahdollistamiseen. Työn ja työympäristön on hyvä olla mm. motivoiva, ammattilaista arvostava, mieltä sopivasti haastava, päätöksentekoon osallistava, selkeästi johdettu ja ergonominen.

Johdon tulee mahdollistaa työn tekeminen, antaa sopivat välineet ja tarvittava perehdytys, ja toisaalta myös antaa tilaa ajatuksille ja avoimelle keskustelulle. Työn kuormittavuudessa on tärkeää aidosti kuunnella työntekijää itseään: kukapa muukaan henkilön kokemusta voisi arvioida kuin henkilö itse.

Lisäksi hyvinvointia lisää mm. se, että työn ja työn ulkopuolisen elämän yhdistäminen tehdään mahdolliseksi luontevalla ja joustavalla tavalla. Meillä Toiskassa on koitettu tätä puolta edistää esimerkiksi sillä, että työntekijöiden lemmikit ja tarvittaessa myös lapsetkin voivat olla töissä mukana, mikäli hoidon järjestäminen on hankalaa.  Ja sillä, että jos jo sovitulle työvuorolle tulee jotain yllättävää inhimillistä menoa, järjestellään asia niin että työntekijällä no mahdollisuus käydä asia hoitamassa. Sellaisia voivat olla esimerkiksi työntekijän mumman kyytitys silmälääkärille tai lapsen äkillinen neuvolakäynti. Katsomme, että tämä näkyy myös positiivisesti meidän työyhteisön suuntaan. Työntekijän ei tarvitse murehtia läheisensä puolesta ja pystyy keskittyä omaan työhönsä paremmin.

Toiskan yhteisössä syödään ja kaffitellaan joka päivä pitkän pöydän ääressä

Ei siis riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet ja toimiva työterveys, vaan myös ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla. Tämän kaiken edistäjänä työn esihenkilöiden ja johtajien tulisi olla perillä ja hereillä.

Jotta voi onnistua, täytyy voida tehdä virheitä – ja sen mahdollistaminen on johtajan yksi tärkeimpiä tehtäviä

On tärkeää, että johtaja kykenee omalla toiminnallaan tukemaan yksilön ja koko yhteisön kehitystä kannustavalla, luotettavalla sekä luottavalla ja avoimella toimintatavalla. Valmentavalla otteella ja avoimen myönteisellä suhtautumisella hän saa jokaisen itse löytämään itsestään uusia oivalluksia, rohkeutta vaikuttaa omaan työhönsä ja tekemään parhaan mahdollisen tuloksensa. Johtajan käsissä on myös se, että yhteisön jäsenet uskaltavat ottaa vastuun omasta ja sitä kautta koko yhteisön yhteisesti tuottamasta hyvinvoinnista.

Ja jotta vastuuta ei sysätä yksinomaan vain johdon syliin, on tärkeää todeta vielä lopuksi: Tähän kaikkeen pystyy jokainen osaltaan paljon myös itse vaikuttamaan. Yhteiselle tulokselle on tärkeää, että jokainen henkilökohtaisella tasolla tulee tietoiseksi myös omista tavoistaan ajatella ja toimia: niistä asenteista, toiminta- ja ajattelutavoista, jotka seuraavat mukanamme – tiedostimme niitä tai emme. Jokaisen vastuulla on oman henkilökohtaisen hyvinvointinsa edistäminen ja sen opettelu, että työyhteisössä kuten ylipäätään ihmissuhteissa elämiseen kuuluu normaalistikin kuulua jonkun verran epämukavuuden ja ristiriitojen sietämistä. Näin se on meilläkin, eikä se silti poista työyhteisön hyvinvointia. Kun porukan visio on yhteinen ja jaettu, joka ikinen saa olla aitona omana erilaisena itsenään ja porukan kesken vallitsee luottamus, voi välillä olla asioista eri mieltä ilman, että se vaikuttaa suhteisiin tai työn tekoon pysyvästi.

Palatakseni vielä otsikon kysymykseen: Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa? Vastaukseni on, että jos sinä ajattelet sen olevan pelkkää utopiaa, niin miksi? Voisiko asian nähdä jotenkin toisella tavalla?

Jos koet, että työyhteisönne tarvitsee ulkopuolista henkilöä avaamaan kanssanne näitä asioita, ota yhteyttä. Katsotaan ja mietitään yhdessä, millaisen prosessin voisimme yhdessä rakentaa.

Keijo

Kerro tästä muillekin

Palvelut

työyhteisönne tueksi

Blogi

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?
Ei riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet ja toimiva työterveys, vaan myös ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla.

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan
Työpaikan tulisi olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa laadukkaan tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään.

No results found.

No results found.

Blogi

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?
Ei riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet ja toimiva työterveys, vaan myös ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla.

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan
Työpaikan tulisi olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa laadukkaan tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään.

No results found.

No results found.