Palvelut

Hyvinvoiva työyhteisö rakennetaan yhdessä

Alla voit tutustua tarkemmin palveluihin, joiden avulla mahdollistetaan tavoitteenne saavuttaminen.

Työnohjaus

Jokaisella tulee olla tunne siitä että voi ja pystyy täysivaltaisesti vaikuttamaan omaan työhönsä sekä työympäristöönsä.

Työnohjaus antaa hyvän mahdollisuuden tutkia ja tarkastella työhön liittyviä haasteita, omaa suhdetta ja asenteita ympäröivään maailmaan, sekä vaikeita ja vaiettujakin kysymyksiä. Sen myötä niin yksilö kuin ryhmäkin voi kohdata turvallisesti ja ohjatusti vuorovaikutuksensa erilaisia piirteitä. 

Johdon valmennus

Työhyvinvointi ei ole vain yksilön asia. Se on koko työyhteisön, ja etenkin johtamisen asia. Miten johtaa työyhteisö kohti hyvinvointia? Miten herättää sisäinen motivaatio?

Miten rakentaa onnistumisen tila?

Työyhteisön valmennus

Hyvinvoiva työyhteisö rakennetaan yhdessä. Se vaatii arvostavaa johtamista ja jokaisen yksilön osallisuutta yhteisen tavoitteen eteen.

Jokainen työyhteisö voi olla hyvinvoiva työyhteisö.

Työyhteisön ja asiakastyön sovittelu

Työyhteisön ja asiakastyön sovittelu on ratkaisukeskeinen, dialoginen prosessi jonka tavoitteena on ratkaista joko työyhteisön sisällä tai asiakastyössä esiin nousseita konflikteja ja riitatilanteita.